Благовеста Шумилова

Account Manager, Web Developer

Силвестър Спасов

Web Developer, Content and Administration Manager

Ива Лъскова

Web Design Manager, Web Developer

Дарина Николова

Web Developer, Web Design Manager

Радмила Пендева

Support and Administration Manager

Павлина Бошева

Social Мedia and SEO Manager

Анелия Арнаудова

Social Мedia and CPC Manager

Десислава Димова

Social Media and CPC Manager