Тарсис Клуб и Аквапарк

Стратегия и календар с активности

Изготвяне на пълна стратегия за маркетингови кампании по месеци

Класиране на сайта в Google (SEO)

Оптимизация по ключови фрази с различна степен на сложност

Реклама в Google Ads и Facebook Ads

Реклама във Facebook Ads, Google Search, Google Display

Класиране на сайта в Google (SEO)

mobile_file_2023-09-13_07-04-28 (2)

Реклама в Google Ads и Facebook Ads