ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ: Изследване на сайтове на хотели

Сподели този пост

Представяне на резултатите

Представяне на резултатите от изследване на сайтовете на 425 български хотели и други места за настаняване. По-долу можете да разгледате както графики на резултатите, така и сравнителен анализ с данни от проучвания за значението на всеки от изследваните елементи.

В долната част на презентацията има стрелки с които можете да сменяте слайдовете на презентацията с резултатите.

Видео от пресконференцията в БТА

Ако изгледате видеото ще чуете разяснения и коментари по изнесените данни от презентацията по – горе.