Безплатен хотелски сайт и дигитален маркетинг с европейски пари

Искате ли хотелски сайт, оптимизиран за повече резервации, професионално управление на социални мрежи и таргетиран трафик чрез реклама? СЕГА МОЖЕТЕ ДА ПОЛУЧИТЕ ВСИЧКО ТОВА БЕЗПЛАТНО! Планът за възстановяване и устойчивост и процедура „BG-RRP-3.005 – Решения в областта на информационните и комуникационни технологии и киберсигурността в малките и средните предприятия“ – предоставят тази възможност.

Какво представлява процедурата?
Програмата финансира на 100% дейности, свързани с изграждане на хотелски сайтове, онлайн магазини, управление на Facebook и Instagram страници на хотели, къщи за гости и други места за настаняване, както и управление на рекламни кампании в Google Ads и Facebook Ads. Финансирането е до 20 000 лв., като предполага цялостен комплекс от дейности в сферата на дигиталния маркетинг. Дейностите по програмата са ограничени в срок от 1 година.
Hotelbox.bg си партнира с консултанти по европрограми, които:
БЕЗПЛАТНО ще проверяват допустимостта на обектите за настаняване по програмата
БЕЗПЛАТНО ще входират проекта с цялата свързана с това документация
САМО ПРИ ОДОБРЕНИЕ срещу минимално заплащане ще управляват целия процес на управление на документация до получаване на окончателното финансиране
Mожем да си партнираме и с консултант по европроекти, посочен от вас, ако държите на това
  1. Фирмите трябва да са регистрирани по смисъла на Търговския закон или Закона за предприятията преди 31.12.2019 г. и да имат 3 приключени финансови години за 2019, 2020 и 2021 година.
  2. Да са микро (с работещи до 9 служители и оборот повече от 41 хил. лв.), малки (с работещи между 10 и 49 служители и оборот над 82 хил. лв.) или средни предприятия (с работещи от 50 до 249 души и оборот над 123 хил. лв.). Описаните обороти ще се вземат от финансовия отчет за 2021 г.
  3. Да имат средносписъчен брой на служителите за 2021 г. – един или повече служители на трудов договор.
  4. Ако вашата фирма оперира с основен код на икономическа дейност сектор I “Хотелиерство и ресторантьорство” или някой от секторите, които не са включени в изброения по-долу списък с недопустими сектори, си струва се свържете с нас.

По тази програма не са допустими фирми, които имат основна дейност, попадаща в следните сектори:

  • сектор F „Строителство“;
  • сектор А „Селско, горско и рибно стопанство“;
  • сектор Q „Хуманно здравеопазване и социална работа“: раздел 87 „Медико-социални грижи с настаняване“ и раздел 88 „Социална работа без настаняване“.
  • сектор Р „Образование“;
  • сектор В „Добивна промишленост“;
  • сектор J „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти, далекосъобщения“: раздел 62 „Дейности в областта на информационните технологии“ и раздел 63 „Информационни услуги“.
Дейности, които ще бъдат финансирани на 100%

ИКТ услуги/решения за дигитален маркетинг, платформи, уебсайтове и мобилни приложения, което включва:

Създаване на модерен, оптимизиран за резервации хотелски уебсайт с резервационен модул

Маркетинг в социални мрежи, включително управление на рекламни кампании в Google Ads и Facebook Ads

Създаване на онлайн магазин за винарни или комплекси, които предлагат стоки и/или услуги с възможност за поръчка и доставка

ERP системи, системи за бизнес анализ и др. (НЕ СЕ ПРЕДЛАГА ОТ HOTELBOX.BG) и Киберсигурност, сертифициране по БДС, ISO/IEC 27001, сигурност на локалните мрежи, системи за архивиране и споделяне на информация и др (НЕ СЕ ПРЕДЛАГА ОТ HOTELBOX.BG)

Процес на работа

1. Проверка за допустимост и брой точки

Представяне на документи към консултанта за да се провери допустимостта по програмата и шанса за финансиране според калкулираните точки. Нужно е попълване на въпросник, а при нужда и ОПР и/или целия комплект докеументи от НСИ в .zip файл за годините 2021, 2020, 2019 г. ПРОВЕРКАТА Е БЕЗПЛАТНА

2. Консултантски договор

Подписване на договор за консултантски услуги с наш партньор. Подготовка и окомплектоване на документи в сътрудничество със счетоводството на фирмата – БЕЗПЛАТНО

3. Входиране на проект

Входиране на проект с окомплектовани документи и базови дейности – БЕЗПЛАТНО

4. Обсъждане на конкретните дейности

Обсъждане на конкретните дейности, по изграждане на хотелски сайт, маркетинг за социални мрежи, рекламни кампании в Google и Facebook. Приоритетизират се нуждите на клиента - БЕЗПЛАТНО

5. Одобрение на проект

Одобрение на проект. Само при одобрение заплащане на такса за управление на европроекта и старт на работата по дейностите – 990 лв

6. Финализиране на работата

Финализиране на работата по хотелски сайт, социални мрежи, рекламни кампании. Подготовка на документи за финансов отчет на дейностите и дейности по управление на програмата

7. Предаване на готовия продукт

Предаване на готовия хотелски сайт, разработен маркетинг за социални мрежи, рекламни кампании. Плащане на сумата за извършените услуги по издадена от Hotelbox.bg фактура. Входиране на искане за 100% плащане на парите от еврофондовете.
Защо да изберете Hotelbox.bg?

Професионален екип

Ние знаем как да увеличим резервациите във вашия обект чрез оптимизиран за резервации уебсайт, набавяне на таргетиран трафик или управление на социални мрежи. Над 130 изградени сайта за хотели, над 100 текущо управлявани акаунта в социални мрежи, десетки успешни кампании за реклама в Google и Facebook доказват това.

Опит с европрограми

Ние сме одобрен доставчик на услуги по процедурата „Ваучерна схема за предоставяне на услуги за информационни и комуникационни технологии (ИКТ услуги) на микро, малки и средни предприятия (МСП)“. Имаме нужния счетоводен и административен опит и знаем как да подготвим необходимите финансови и технически отчети.

Безплатен европроект

В тясно сътрудничество сме с опитни консултантски фирми, които ще поемат цялата тежест по проверката за допустимост, входиране на проекта и цялостното му управление до получаване на финансирането. Цялата стойност на тези услуги се покрива от Hotelbox.bg.

Гъвкавост към клиента

Изключително гъвкави сме по отношение на ценообразуването на услугите. Готови сме да удовлетворим вашите виждания за комбинация от желани услуги, като в същото време останем в рамките на правилата на програмата.
Въпроси и отговори

Наистина ли управлението на проекта за процедурата е безплатно?

Да. Заплаща се само авансова такса от 990 лв. САМО СЛЕД ОДОБРЕНИЕ НА ПРОЕКТА. Таксата ще бъде възстановена след реализация на проекта.

Не предплащате суми за входиране, без да имате гаранция.

Мога ли да посоча желан от мен консултант за европрограми, с който работя?

Да, ние сме гъвкави и работим с всички консултанти. В този случай обаче цялата дейност по проверка на допустимост, входиране и управление на обекта остава ангажимент на посочения от вас консултант, както и произтичащите от това допълнителни разходи, които от Hotelbox.bg бихме покрили.

Вече работя (или съм работил в миналото) с Hotelbox.bg, мога ли да ползвам финансиране по програмата?

Да. Можете да получите финансиране за услуги, които още не са предоставени от нас. Гъвкави сме и ще успеем да гарантираме вашия интерес при изпълнение на дейностите по процедурата, без да нарушаваме заложените правила. Моля, обърнете се към наш търговец за повече информация.

Какъв е шансът за финансиране по тази процедура?

Общият бюджет на програмата е малко над 30 млн. Предвижда се над 1400 фирми да получат финансиране, ако бюджетът не бъде вдигнат, както понякога се случва. Шансът зависи от броя на фирмите, които ще кандидатстват, и обема на финансирането, за което всеки ще кандидатства. Ако не сте одобрени за финансиране, няма да заплатите нищо.

За каква сума мога да кандидатствам?

От 3 000 до 20 000 лева, като конкретната сума зависи от крайния одобрен дизайн на програмата и разходите по всяка дейност. Финансирането обхваща 100% от стойността и не изисква самоучастие от страна на бенефициента.

За колко време може да бъде изграден нов сайт и извършен дигитален маркетинг?

Сайтът може да бъде завършен за 2-3 месеца след подписването на договора между Hotelbox.bg и фирмата бенефициент по процедурата, залагащ всички условия и фиксиращ всички изисквания към изпълнението. Този договор ще следва сключването на договор между бенефициента и органа по финансиране от плана за възстановяване и устойчивост.

Кога мога да получа финансирането?

След като изпълним всички дейности по програмата, бенефициентът приема и одобрява извършените дейности. Извършва се плащане по договора между Hotelbox.bg и бенефициента, като бенефициентът получава данъчна фактура за стойността. Заплаща се ДДС. Консултантът подава искане за финансиране, заедно с финансов отчет. Към тях задължително трябва да са приложени документи за плащане на сумата към Hotelbox.bg, фактурата и заплатения ДДС. ПЛАЩАНЕТО СЕ ИЗВЪРШВА В СРОК ОТ 60 КАЛЕНДАРНИ ДНИ СЛЕД ПОСТЪПВАНЕ НА ИСКАНЕТО ЗА ПЛАЩАНЕ.

Има вариант за авансово финансиране на 40% от безвъзмездната помощ – моля, прочетете по-надолу въпроса за това.

Заплащам ли ДДС за финансирането?

Преди да се внесе искане за финансиране, трябва да бъде заплатен ДДС върху сумата за извършване на дейностите по договора и ще бъде получена фактура за извършените услуга. Фактурата ще е за максимум 20 000 лв. + 4 000 лв. ДДС, или за общо 24 000 лв. Ще се възстановят по програмата 20 000 лв., ако е регистриран по ДДС, другите 4 000 лв. (ДДС) се прихващат, като се ползва данъчен кредит по издадената фактура според закона за ДДС. И отново ПОЛЗВА СЕ ДАНЪЧЕН КРЕДИТ ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА СУМАТА ПО ВНЕСЕНИЯ 20% ДДС КЪМ БЕНЕФИЦИЕНТА.

Ако бенефициентът не е регистриран по ДДС, по програмата ще се възстанови целият размер от 24 000 лв. В ТОЗИ СЛУЧАЙ ДДС ОТ БЕНЕФИЦИЕНТА НЕ СЕ ДЪЛЖИ.

Може ли бенефициентът да има задължения към държавата под формата на данъци, осигуровки, глоби и т.н.?

В критериите за одобрение по процедурата e заложено бенефициенти, които имат неплатени задължения в размер над 1% от оборота за 2021 г., да бъдат отхвърляни.

Трябва ли фирмата бенефициент да заплати цялата сума, преди да получи окончателното плащане за безвъзмездна помощ?

Не е задължително. Има вариант с авансово и окончателно плащане от фонда за възстановяване и устойчивост. При него, преди да бъде одобрено изпълнението на дейностите по договора между бенефициента и Hotelbox.bg, бенефициентът може да поиска авансово плащане на 40% от общия размер на финансирането от еврофонда. Естествено, трябва да бъде направено разплащане към Hotelbox.bg. По този начин в края на проекта, при входиране на искане за окончателно плащане, ще е необходимо да се разплатят към Hotelbox.bg със собствени пари на фирмата само 60% от финансирането. За да бъде ползвано авансово плащане, е необходимо бенефициентът да представи банкова гаранция.

Какви точки ще събера и има ли смисъл да кандидатствам изобщо?

Консултантите, с които работим, ще проверят дали има допустимост на вашата фирма и ще изчислят точките, които можете да получите. След това ще могат да ви посъветват дали да има смисъл да кандидатствате и какъв е вашият шанс. Общият брой точки е 30, а проектите под 15 точки на практика нямат шанс за класиране.

Проверете за допустимост и брой точки