Oasis Del Sol

Хотелът се възползва от услуга за изграждане на сайт от hotelbox.bg.

 

  • Съвместно с представителите на хотела беше избран дизайна на сайта - морски стил и елементи, които да подчертаят спецификата на хотела. По желание на клиента беше наблегнато на местоположението, лукса и офертите.
Уеб сайт
oasis-delsol.com

Хотелски уеб сайт

Изграждане на уебсайт, според пожелани от клиента дизайн и приоритети.

Сайт

Http iframes are not shown in https pages in many major browsers. Please read this post for details.