HVD hotels

Веригата се възползва от услуга за изграждане на портфолио сайт от hotelbox.bg.

 

  • Съвместно с представителите на веригата беше избран модел на сайта, който да представи 5-те обекта с контакти за всеки от тях и най-важните им акценти.
Нов уеб сайт:
hvdhotels.com

Хотелски потрфолио уеб сайт

Изграждане на уебсайт, според пожелани от клиента дизайн и приоритети.

Нов портфолио сайт на верига хотели HVD

Стар портфолио сайт на верига хотели HVD