Интеграции на хотелски софтуери

Предлагат се различни услуги, целящи създаване на цялостна софтуерна архитектура на хотела. Подходяща е за хотели, които искат да извлекат максимума от възможностите на софтуера и да оптимизират разходите за безсмислен труд.

Инсталираме Bitrix24 софтуер за управление на взаимоотношенията с клиенти и го интегрираме с резервационния софтуер. Предлагаме ви най-подходящите решения за резервационен модул на сайта, chatbot с изкуствен интелект и платформа за лоялност.

Свързване на вашите софтуери в единно цяло

Спестено време от тягостен труд чрез автоматизация

Ползване на изкуствен интелект

Регистриране на всяка интеракция на госта

Гарантирано увеличение на лоялните клиенти

Интеграция на Bitrix24 CRM

Регистрираме всяко обаждане от и до персонала и всеки ръчен или автоматизиран мейл към досието на всеки регистриран гост. Прилагаме към досието на клиента сумата по направените резервации и събираме мейл адреси, телефонни номера, информация за профили в социални мрежи. Реализирате повече резервации чрез автоматизирана комуникация и персонализация.


Bitrix24 софтуерът може да се захранва автоматизирано от резервациите и информацията от вашия хотелски софтуер и Wi-Fi софтуер. Това е най-добрият помощник на фронт офис мениджъра, маркетинговия директор или маркетинговата агенция, с която работите.

Хотелски софтуер (PMS) и Booking Engine

Ще ви консултираме за най-подходящия за вас хотелски софтуер. Имаме опит както с бюджетни решения, така и с решения за големи и висококатегорийни хотели. Ще бъде предложена свързаност на всяко от тези решения с Booking и други дистрибуционни канали чрез канален мениджър.


Ще ви предложим резервационен модул и ще го интегрираме в сайта ви. Партнираме си с различни компании – както български, така и чуждестранни, за да ви предложим най-високото възможно качество на най-ниска цена.

Инсталиране, настройка и обучение на AI chatbot

Инсталираме на сайта ви chatbot решение, което оптимизира обема на въпросите към рецепция чрез силата на изкуствения интелект. Възможност за интеграция към резервационен модул, за приемане на резервации. Програмиране на обстоятелствени отговори на всички често задаваните въпроси в чат режим.


Можете да повишите информираността и удовлетвореността на вашите потенциални гости, без да е необходима човешка комуникация. Спестете времето на вашите рецепционисти със софтуер, който комуникира 24/7, няма нужда от заплата, винаги е в добро настроение, не мрънка и не капризничи.

Софтуер за лоялност и референции

Създаване на програма за лоялност с различни нива бронз, сребро, злато на база оборот или брой резервации. Нивата дават различни отстъпки или бонуси на база брой резервации и оборот. Нужна е интеграция със CRM и/или PMS за вземане на информация за резервации и обороти.


Могат да бъдат използвани както пластики на карти за лоялност, така и дигиталния им вариант в Google Wallet и Apple Wallet с push нотификации. Картите се маркират на рецепция, а ценовите отстъпки се дават чрез специални тарифи в PMS-a или промокодове за резервационния модул в сайта. Отчитане на референции през всяка карта.

Софтуер за събиране на мейли при вход в Wi-Fi

Залагаме софтуер, изискващ вашите клиенти да се регистрират с мейл при ползването на хотелския Wi-Fi. Софтуерът се интегрира с CRM, за да събере на едно място досиетата на всички гости. Страхотен инструмент за събиране на мейли.
Събраните и категоризирани мейли на реални гости позволяват автоматизирани, индивидуализирани мейл маркетинг кампании. В това число автоматизиран мейл определен период след настаняването, мейли за ранни записвания, мейли с отстъпки за лоялни клиенти, мейли с издаване на карта за лоялност и други.

Запитване за безплатна консултация

Експерти с 10+ години опит в туризма и дигиталния маркетинг ще анализират цялостното дигитално представяне на хотела и ще ви дадат конкретни предложения – какво трябва да бъде подобрено и защо.